74 MİLYON SALAVAT- I ŞERİFE OKUYORUZ
Altın Halka Tipi : Dua
Altın Halka İçeriği :

Kumbara sadece para biriktirmek için mi?

74 Milyon Salavat-ı Şerife okuyoruz

“Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

“ Allah’ını seven paylaşsın” , “ Peygamberini seven paylaşsın “ gibi sosyal medya sloganlarına gerek duymadan tatlı bir lisanla ; ihlas ve nezaket içinde duyurulmasını önemle istirham ederiz.Söz Sultanına yakışan bir nezaketle anlatıp, Türkiye’nin toplam nüfusu adedince (74.724.269 kişi.TÜİK 31.12.2011) salavat-ı şerif hediye etmeyi hedefliyoruz.Rabbim niyetimizde mahcup etmesin ve ihlas içinde bizleri muvaffak kılsın

“İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen)”

“Muhakkak ki Allah ve melekleri, Nebî'ye (Peygamber'e) salat ederler. Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler), siz (de) O'na salat edin! Ve (O'na) teslim olarak salat edin!” (AHZAB-56.Ayet)

1-İbn Mes’ud (r.a) şöyle demiştir: “Allah Teâlâ, gecenin ortasında kimseye duyurmadan kalkan, güzelce abdest alan, sonra da Allah’a hamdedip Peygamer’e salavat getiren, ardından da Kur’an-ı Kerimi açıp okuyan kimseye (tebessüm buyurup, Zât’ına ait şekliyle) güler.” 2-Abdurrahman b. Semur (r.a) anlatıyor: Bir gün Allah Resûlü (sas) yanımıza geldi. Biz Medine Mescidi’nde idik. Şöyle buyurdu: (uzunca bir hadisin parçası) “Ümmetimden birini Sırat üzerinde gördüm; bazen yorgun argın yürümeye çalışıyor, bazen de emekliyor. Bana getirmiş olduğu salavatlar gelmişler, elinden tutmuşlar, onu doğrultmuşlar ve oradan geçirmişler”.

3-Enes b. Malik (r.a) dan rivayet edilmiştir: -“İki dost karşılıklı bir araya gelirler ve Hz Peygamber’e salavat getirirlerse, onlar yerlerinden ayrılmadan geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.” 4-Abdullah b. Bişr (ra)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: “Bütün dualar, başında Allah’a hamd ve Peygamber’e salavat olmadıkça perdelidir. Fakat bunu yapar, sonra dua edilirse mutlaka kabul olunur.” 5-Enes b. Malik’ten: “Bana bir defa salavat getiren kimseye, Allah on defa salat eder. Onun on tane günahını siler ve onun derecesini on kat artırır.”

Ulaşılacak Hedef : 74724269
Başlangıç Tarihi : 23.7.2013
Bitiş Tarihi:31.7.2014
Okunan Dua Sayısı Kalan Dua Sayısı Okunan Yüzdesi
SAYFAYI KAPAT